LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ ISTQB ADVANCED LEVEL

Bạn sẽ học được gì?

Khóa học ISTQB advanced level sẽ tập trung vào nội dung của 3 module Test manager và test analyst, Technical Test Analyst để giúp các bạn có nhiều kiến thức nâng cao hơn với mức advanced.

Chứng chỉ ISTQB advanced level thực sự cần thiết đối với con đường phát triển sự nghiệp của tester, khóa học sẽ tập trung vào đào tạo nội dung của cả 3 module cùng lúc và có hệ thống online giúp hỗ trợ các bạn ôn thi theo module nào mình đăng ký. 

Nội dung trọng tâm của 3 module:

1. Test manager

Dành cho các bạn chuẩn bị hoặc đang ở vị trí quản lý ( test leader, test manager) cần nâng cao các kiến thức về hoạt động quản lý test. Đặc biệt nhấn mạnh đến khả năng Prevent defect của người quản lý luôn luôn phải thực hiện các biện pháp phòng chống từ xa với chiến lược Risk-based và cải tiến quy trình test.

2. Test analyst

Nâng cao các kỹ thuật thiết kế test case và khả năng quản lý chất lượng test ở những loại dự án cụ thể. Chủ yếu tập trung vào phương pháp Black-box test và Functional test. Vì thế nội dung này khá phù hợp với đại đa số các Tester/ QA hiện nay

3. Technical Test analyst

Nâng cao các kỹ thuật thiết kế test case theo phương pháp White box test, nâng cao hiểu biết của các bạn về các loại hình test có kỹ thuật và sử dụng các công cụ test phù hợpLUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ ISTQB ADVANCED LEVEL | Anh Tester


✅ ĐỐI TƯỢNG


 • Bạn đã có chứng chỉ ISTQB foundation
 • Bạn có 3 năm kinh nghiệm làm QA, tester
 • Bạn có khả năng đọc hiểu tiếng Anh

 

🔆 LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC HOẶC THI CHỨNG CHỈ ISTQB

 • Chị Tạ Thị Thinh
 • Skype: ta.thinh0204
 • Zalo: 0986775464

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ ISTQB ADVANCED LEVEL | Anh Tester

 

✅ CHƯƠNG TRÌNH HỌC


Chapter 1-  Testing Process

 • Introduction
 • Testing in the Software Development Lifecycle
 • Test Planning, Monitoring and Control
 • Test Planning
 • Test Monitoring and Control
 • Test Analysis
 • Test Design
 • Concrete and Logical Test Cases
 • Creation of Test Cases
 • Test Implementation
 • Test Execution
 • Evaluating Exit Criteria and Reporting
 • Test Closure Activities


Chapter 2 Test Management

 • Introduction
 • Test Progress Monitoring and Control
 • Test Management in Context
 • Understanding Testing Stakeholders
 • Additional Software Development Lifecycle Activities and Work Products
 • Alignment of Test Activities and Other Lifecycle Activities
 • Managing Non-Functional Testing
 • Managing Experience-Based Testing
 • Risk-Based Testing Strategy
 • Risk-Based Testing
 • Risk-Based Testing Techniques
 • Other Approaches for Test Prioritization and Effort Allocation
 • Other Techniques for Test Selection
 • Test Prioritization and Effort Allocation in the Test Process
 • The Test Analyst’s Tasks in Risk-Based Testing
 • Overview
 • Risk Identification
 • Risk Assessment
 • Risk Mitigation
 • Test Documentation and Other Work Products
 • Test Policy
 • Test Strategy
 • Master Test Plan
 • Level Test Plan
 • Project Risk Management
 • Other Test Work Products
 • Test Estimation
 • Defining and Using Test Metrics
 • Business Value of Testing
 • Distributed, Outsourced, and Insourced Testing
 • Managing the Application of Industry Standards


Chapter 3 Reviews

 • Introduction
 • Management Reviews and Audits
 • Managing Reviews
 • Metrics for Reviews
 • Managing Formal Reviews
 • Using Checklists in Reviews
 • Architectural Reviews
 • Code Reviews


Chapter 4 Defect Management

 • Introduction
 • The Defect Lifecycle and the Software Development Lifecycle
 • Defect Workflow and States
 • Managing Invalid and Duplicate Defect Reports
 • Cross-Functional Defect Management
 • Defect Report Information
 • Assessing Process Capability with Defect Report Information
 • When Can a Defect be Detected?
 • Defect Report Fields
 • Defect Classification
 • Root Cause Analysis


Chapter 5 Test Tools and Automation

 • Introduction
 • Test Tools and Automation
 • Test Design Tools
 • Test Data Preparation Tools
 • Automated Test Execution Tools
 • Integration and Information Interchange Between Tools
 • Defining the Test Automation Project
 • Selecting the Automation Approach
 • Modeling Business Processes for Automation
 • Tool Selection
 • Open-Source Tools
 • Custom Tools
 • Return on Investment (ROI)
 • Selection Process
 • Tool Lifecycle
 • Tool Metrics


Chapter 6 Test Techniques

 • Introduction
 • Specification-Based Techniques
 • Equivalence Partitioning
 • Boundary Value Analysis
 • Decision Tables
 • Cause-Effect Graphing
 • State Transition Testing
 • Combinatorial Testing Techniques
 • Use Case Testing
 • User Story Testing
 • Domain Analysis
 • Combining Techniques
 • Defect-Based Techniques
 • Using Defect-Based Techniques
 • Defect Taxonomies
 • Experience-Based Techniques
 • Error Guessing
 • Checklist-Based Testing
 • Exploratory Testing
 • Applying the Best Technique

Chapter 7 Testing Software Quality Characteristics

 • Introduction
 • Quality Characteristics for Business Domain Testing
 • Accuracy Testing
 • Suitability Testing
 • Interoperability Testing
 • Usability Testing
 • Accessibility Testing
 • General Planning Issues
 • Stakeholder Requirements
 • Required Tool Acquisition and Training
 • Test Environment Requirements
 • Organizational Considerations
 • Data Security Considerations


Chapter 8 Improving the Testing Process

 • Introduction
 • Test Improvement Process
 • Introduction to Process Improvement
 • Types of Process Improvement
 • Improving the Testing Process
 • Improving the Testing Process with TMMi
 • Improving the Testing Process with TPI Next
 • Improving the Testing Process with CTP
 • Improving the Testing Process with STEP


Chapter 9 People Skills – Team Composition

 • Introduction
 • Individual Skills
 • Test Team Dynamics
 • Fitting Testing Within an Organization
 • Motivation
 • Communication

Chúc các bạn học tập vui vẻ và sớm thi đạt lấy chứng chỉ ISTQB ngon lành nhé 🙌
 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu