LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ ISTQB FOUNDATION LEVEL

Bạn sẽ học được gì?

 • Hiểu rõ các khái niệm cơ bản trong Testing
 • Có được các kỹ thuật thiết kế test cases, phương pháp test và quản lý hoạt động test
 • Tự tin tham gia thi ISTQB Advanced
 • Nâng cao hiệu quả công việc, thăng tiến lên các vị trí cao hơn
 • Được trang bị kiến thức sâu rộng để thi chứng chỉ
 • Tự tin offer mức lương cao


Khóa học Luyện thi chứng chỉ quốc tế ISTQB Foundation Level cho Tester của giảng viên Tạ Thị Thinh, chị đang là Tester trên 15 năm kinh nghiệm sẽ giúp bạn nhanh chóng thi đỗ chứng chỉ ISTQB.

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ ISTQB FOUNDATION LEVEL | Anh Tester


Nội dung được thiết kế theo chuẩn kiểm định phần mềm quốc tế của ISTQB, nhằm cung cấp một phương pháp có hệ thống, thực hành thực tế, ứng dụng các kỹ thuật mới nhất trong vai trò kiểm định phần mềm.

Khóa học ISTQB này sẽ đem lại cho bạn tất cả các khái niệm cơ bản về testing, các kỹ thuật thiết kế test case, phương pháp test và quản lý hoạt động test, lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB.

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ ISTQB FOUNDATION LEVEL

 1. Thời gian đào tạo: 10 buổi.

 2. Đối tượng tuyển sinh: Dành cho các đối tượng học viên: 
 • Công nhân viên chức ngành CNTT
 • Các bạn tham gia vào dự án CNTT từ 6 tháng trở lên

 1. Liên hệ đăng ký học và thi chứng chỉ ISTQB Foundation
 • Chị Tạ Thị Thinh
 • Skype: ta.thinh0204
 • Zalo: 0986775464

 1. Giới thiệu chương trình
 • Cơ sở xây dựng chương trình: Tham khảo chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo
 • Dựa vào chương trình Kiểm thử phần mềm theo chuẩn Quốc tế ISTQB mức cơ bản (International Software Testing Qualifications Board - foundation level)
 • Khái quát những nội dung cốt lõi: Học viên sẽ được học lý thuyết song song với thực hành, thông qua các buổi thảo luận, làm việc nhóm.
 • Khóa học tập trung vào nội dung của ISTQB- foundation level theo chuẩn quốc tế. Nội dung khóa học bao gồm nội dung chú trọng rèn luyện và giúp học viên nâng cao kỹ năng áp dụng trong thực tế. 
 • Kết thúc khóa học, học viên hoàn toàn đủ kiến thức để đăng ký kỳ thi chứng chỉ quốc tế CTFL của Hiệp Hội Kiểm Thử Phần Mềm Quốc Tế

 1. Mục tiêu đào tạo

Sau khóa học, học viên phải đạt được một số kỹ năng như sau:

 • Nắm rõ các khái niệm cơ bản theo chuẩn Quốc tế về ngành kiểm thử phần mềm
 • Thực hành và thành thạo các phương pháp thiết kế trường hợp kiểm thử, lập kế hoạch kiểm thử, lập báo cáo kiểm thử và các phương pháp quản lý kiểm thử hiệu quả.
 • Kỹ năng phân tích và trả lời câu hỏi thi của ISTQB

 1. Phân bổ thời gian đào tạo

TT

Nội dung chương trình

1

Fundamentals of testing

Nền tảng của kiểm thử

 

Why is testing necessary?

Tại sao cần phải kiểm thử?

 

What is testing?

Kiểm thử là gì?

 

Testing principles

Các nguyên tắc kiểm thử

 

Fundamental test process

Nền tảng về quy trình kiểm thử

 

The psychology of testing

Tâm lý kiểm thử

 

Answer ISTQB’s questions of this chapter

Bài tập ôn thi & đáp án

2

Testing throughout the software life cycle

Kiểm thử trong chu kỳ  phần mềm

 

Software development models

Các mô hình phát triển phần mềm

 

Test levels

Các mức độ kiểm thử

 

Test types: the targets of testing

Các loại kiểm thử: Mục tiêu kiểm thử

 

Maintenance testing

Kiểm thử bảo trì

 

Answer ISTQB’s questions of this chapter

Bài tập ôn thi & đáp án

3

Static techniques

Các kỹ  thuật tĩnh

 

Reviews and the test process

Rà soát và quy trình kiểm thử

 

Review process

Quy trình rà soát

 

Static analysis by tools

Phân tích tĩnh bằng công cụ

 

Answer ISTQB’s questions of this chapter

Bài tập ôn thi & đáp án

4

Test design techniques

Những kỹ  thuật thiết kế kiểm thử

 

Identifying test conditions and designing test cases

Nhận dạng những điều kiện và thiết kế test cases

 

Categories of test design techniques

Phân loại các kỹ thuật thiết kế kiểm thử

 

Specification-based or black-box techniques

Kỹ thuật Specification-based hay black-box

 

Structure-based or white-box techniques

Kỹ thuật Structure-based hay white-box

 

Experience-based techniques

Kỹ thuật Experience-based

 

Choosing a test technique

Lựa chọn kỹ thuật kiểm thử

 

Answer ISTQB’s questions of this chapter

Bài tập ôn thi & đáp án

5

Test management

Quản lý  kiểm thử

 

Test organization

Tổ chức kiểm thử

 

Test plans, estimates, and sthửtegies

Lập kế hoạch, ước lượng, và chiến lược kiểm thử

 

Test progress monitoring and control

Giám sát và kiểm soát tiến trình kiểm thử

 

Configuration management

Quản lý cấu hình

 

Risk and testing

Rủi ro và kiểm thử

 

Incident management

Quản lý sự cố

 

Answer ISTQB’s questions of this chapter

Bài tập ôn thi & đáp án

6

Tool support for testing

Công cụ  hỗ trợ kiểm thử

 

Types of test tool

Các loại công cụ kiểm thử

 

Effective use of tools: Potential benefits and risk

Sử dụng những công cụ hiệu quả: Lợi ích và rủi ro tiềm năng

 

Introducing a tool into an organization

Giới thiệu công cụ  vào tổ chức

 

Answer ISTQB’s questions of this chapter

Bài tập ôn thi & đáp án

7

Luyện đề và ôn thi chứng chỉ

 

Chúc các bạn học tập vui vẻ và sớm thi đạt lấy chứng chỉ ISTQB ngon lành nhé 🙌
 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu