Tài liệu học SQL cho Tester

Anh Tester chia sẻ đến bạn tài liệu học SQL dành cho Tester với các khoá học online miễn phí và blog tài liệu thực hành từ cơ bản đến nâng cao.

✳️ Nguồn tài liệu học SQL dành cho Tester miễn phí


12. Advanced Databases and SQL Querying

🖇️https://www.udemy.com/course/advanced-tsql-querying-using-sql-2014/

11. A Beginners' Guide to SQL

🖇️https://www.udemy.com/course/sql-101-a-beginners-guide-to-sql/

10. SQL Tutorial - Full Database Course for Beginners

🖇️https://www.youtube.com/watch?v=HXV3zeQKqGY

9. SQL for Beginners Tutorial

🖇️https://www.youtube.com/watch?v=h0nxCDiD-zg

8. SQL/MySQL Database Basics

🖇️https://www.udemy.com/course/learn-sqlmysql-database-basics-for-free/

7. MySQL Crash Course | Learn SQL

🖇️https://www.youtube.com/watch?v=9ylj9NR0Lcg

6. MySQL Tutorial for Beginners [Full Course]

🖇️https://www.youtube.com/watch?v=7S_tz1z_5bA

5. Fundamentals of SQL

🖇️https://www.udemy.com/course/fundamentals-of-sql/

4. Learn SQL CodeCademy

🖇️https://www.codecademy.com/learn/learn-sql

3. Introduction to SQL & Databases

🖇️https://www.udemy.com/course/beginners-introduction-to-sql-and-databases-part-one/

2. SQL Course

🖇️https://www.sqlcourse.com/

1. SQL in a Simplified Manner

🖇️https://www.udemy.com/course/learn-sql-in-a-simplified-manner/


8️⃣ 𝗠𝘆𝗦𝗤𝗟 𝗧𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗳𝗼𝗿 𝗕𝗲𝗴𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿𝘀 [𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲]

🔗 https://www.youtube.com/watch?v=7S_tz1z_5bA


7️⃣ 𝗦𝗤𝗟𝗭𝗼𝗼

🔗 https://sqlzoo.net/wiki/SQL_Tutorial


6️⃣ 𝗦𝗤𝗟 𝗖𝗿𝗮𝘀𝗵 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 - 𝗕𝗲𝗴𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿 𝘁𝗼 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗲

🔗 https://www.youtube.com/watch?v=nWeW3sCmD2k


5️⃣ 𝗦𝗤𝗟 𝗘𝗮𝘀𝘆

🔗 https://www.sql-easy.com/


4️⃣ 𝗞𝗵𝗮𝗻 𝗔𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝘆

🔗 https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql


3️⃣ 𝗦𝗤𝗟 𝗕𝗼𝗹𝘁

🔗 https://sqlbolt.com/


2️⃣ 𝗪𝟯𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹𝘀.𝗰𝗼𝗺

🔗 https://www.w3schools.com/sql/


1️⃣ 𝗟𝗲𝗮𝗿𝗻 𝗦𝗤𝗟 𝗶𝗻 𝟲𝟬 𝗠𝗶𝗻𝘂𝘁𝗲𝘀

🔗 https://www.youtube.com/watch?v=p3qvj9hO_Bo


SQL tiếng Việt dành cho Tester


Viettus: https://viettuts.vn/sql

Xuân Thu Lab: https://xuanthulab.net/gioi-thieu-ve-sql-co-ban.html

Vietjack: https://vietjack.com/sql/


LƯU Ý: mấy cái link medium có thể cần VPN mới vào được nhen. (1.1.1.1 hoặc WARP)


Yeah An cập nhật thêm vào từ từ nhé. Để đi lụm nhặt thêm cái đã ahahaha. Hy vọng giúp ích cho cộng đồng Tester mình 👋

  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu