Bạn sẽ học được gì ?

 • Sử dụng REST Assured để GET, POST, PUT, PATCH, DELETE
 • Sử dụng TestNG Framework để chạy test cases
 • Sử dụng thư viện đọc data test từ JSON
 • Kiểm tra data từ JSON với Assertions
 • Xây dựng data dạng POJO builder với Lombok
 • Tạo data random với JavaFaker
 • Chạy test cases song song
 • Xuất report với Allure Report và Extent Report

Yêu cầu

  • Đã có kiến thức Java basic và OOP
  • Khoá này chúng ta học qua Video Record sẵn nhé

Nội dung khóa học

Xin chào các bạn. Khoá học API Automation Testing dành cho đối tượng ĐÃ BIẾT CODE JAVA. Sử dụng thư viện REST Assured hỗ trợ chạy test API automation kết hợp các thư viện bổ trợ khác hoàn thiện project. ...

Danh sách bài học

Số bài học: 0 lectures Tổng thời lượng: 40 hours

Thông tin Giảng viên

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu