Created by Anh Tester

Selenium WebDriver with C# Basic to Advanced

New inWebsite Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học Selenium C# này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code C# đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. VND

  • There are many variations of passages
  • Lorem Ipsum available
  • Suffered alteration in some form
  • 25 Lessons
  • 50 hours
3,000,000 VND Add to cart