Created by Anh Tester

Khoá học CSharp dành cho Tester

New inProgramming Language | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học lập trình CSharp (C#) này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code và không có nền tảng IT sẽ học từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung khoá học này dùng để viết code testing tự động cho Website, Mobile, Desktop và API sau này. VND

  • There are many variations of passages
  • Lorem Ipsum available
  • Suffered alteration in some form
  • 15 Lessons
  • 20 hours
1,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Selenium WebDriver with C# Basic to Advanced

New inWebsite Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học Selenium C# này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code C# đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. VND

  • There are many variations of passages
  • Lorem Ipsum available
  • Suffered alteration in some form
  • 25 Lessons
  • 50 hours
3,000,000 VND Add to cart