Created by Anh Tester

Selenium WebDriver with C# Basic to Advanced

New inWebsite Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học Selenium C# này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code C# đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 25 Lessons
 • 50 hours
3,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Selenium WebDriver with Java Basic to Advanced

New inWebsite Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học Selenium Java này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 38 Lessons
 • 70 hours
3,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Selenium WebDriver with JavaScript Basic To Advanced

Sale inWebsite Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học Selenium JavaScript này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Javascript đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 20 Lessons
 • 45 hours
3,000,000 VND Add to cart