Created by Anh Tester

Khoá học Java dành cho Tester

New inProgramming Language | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học lập trình Java này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code và không có nền tảng IT sẽ học từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung khoá học này dùng để làm nền tảng giúp Tester có thể viết code Java hỗ trợ Test Automation cho Website, Mobile, Desktop và API sau này ở những nội dung khoá học khác mà An có triển khai chỉ dạy phần Automation bỏ qua phần code Java cho nhanh và tiết kiệm chi phí. VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 19 Lessons
 • 25 hours
1,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Desktop Automation Testing on Windows with WinAppDriver and Java

New inDesktop Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học Desktop Automation Testing này nhằm hướng dẫn cho những bạn đã biết code Java và sẽ học phần automation với WinAppDriver đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với Java và TestNG Framework. VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 20 Lessons
 • 40 hours
3,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

API Automation Testing Basic to Advanced (DẠY CODE JAVA)

Sale inAPI Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học API Automation Testing này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới KHÔNG CẦN BIẾT CODE JAVA đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với thư viện auto REST Assured để chạy automation test API. VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 30 Lessons
 • 50 hours
3,500,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Website Testing With Katalon Basic To Advanced

New inWebsite Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học Website Automation Testing với Katalon Studio này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới biết ít code hoặc KHÔNG CẦN BIẾT CODE đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Tool thao tác nhiều hơn viết code. VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 25 Lessons
 • 60 hours
3,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Selenium WebDriver with Java Basic to Advanced (DÀNH CHO NGƯỜI MỚI)

New inWebsite Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học Selenium Java này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Khoá học này dùng để testing tự động cho Website. Rất thích hợp cho người mới bắt đầu. VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 45 Lessons
 • 90 hours
4,500,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Mobile Automation Testing with Appium and Java (DẠY CODE JAVA)

New inMobile Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học Mobile Automation Testing này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java và sẽ học code từ đầu tới automation với Appium đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với Selenium và TestNG Framework. VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 25 Lessons
 • 60 hours
4,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

API Automation Testing with REST Assured using Java (KHÔNG DẠY CODE JAVA)

New inAPI Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khoá học API Automation Testing dành cho đối tượng ĐÃ BIẾT CODE JAVA. Sử dụng thư viện REST Assured hỗ trợ chạy test API automation kết hợp các thư viện bổ trợ khác hoàn thiện project. VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 24 Lessons
 • 40 hours
2,500,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Mobile Automation Testing with Appium Java (KHÔNG DẠY CODE JAVA)

New inMobile Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học Mobile Automation Testing này nhằm hướng dẫn cho những bạn ĐÃ BIẾT code Java và sẽ học từ phần automation với Appium đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với Selenium và TestNG Framework. VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 20 Lessons
 • 50 hours
3,000,000 VND Add to cart