API Testing Automation Basic to Advanced
Sale

all levels

API Testing Automation Basic to Advanced

Anh Tester

 • 30 Lessons
 • 60 hours
3,000,000 VND Get Enrolled
Website Testing With Katalon Basic To Advanced
New

all levels

Website Testing With Katalon Basic To Advanced

Anh Tester

 • 25 Lessons
 • 60 hours
3,000,000 VND Get Enrolled
Selenium WebDriver with Java Basic to Advanced
New

all levels

Selenium WebDriver with Java Basic to Advanced

Anh Tester

 • 45 Lessons
 • 90 hours
4,000,000 VND Get Enrolled
Mobile Testing Automation with Appium and Java
New

all levels

Mobile Testing Automation with Appium and Java

Anh Tester

 • 30 Lessons
 • 60 hours
4,000,000 VND Get Enrolled
API Automation Testing with REST Assured using Java
New
API Testing Automation Basic to Advanced
Sale

all levels

API Testing Automation Basic to Advanced

Anh Tester

 • 30 Lessons
 • 60 hours
3,000,000 VND Get Enrolled
Website Testing With Katalon Basic To Advanced
New

all levels

Website Testing With Katalon Basic To Advanced

Anh Tester

 • 25 Lessons
 • 60 hours
3,000,000 VND Get Enrolled
Selenium WebDriver with Java Basic to Advanced
New

all levels

Selenium WebDriver with Java Basic to Advanced

Anh Tester

 • 45 Lessons
 • 90 hours
4,000,000 VND Get Enrolled
Mobile Testing Automation with Appium and Java
New

all levels

Mobile Testing Automation with Appium and Java

Anh Tester

 • 30 Lessons
 • 60 hours
4,000,000 VND Get Enrolled
API Automation Testing with REST Assured using Java
New

Created by Anh Tester

API Testing Automation Basic to Advanced

Sale inAPI Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học API Testing Automation này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với thư viện auto REST Assured để chạy automation test API. VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 30 Lessons
 • 60 hours
3,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Website Testing With Katalon Basic To Advanced

New inWebsite Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học Website Automation Testing với Katalon Studio này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới biết ít code hoặc KHÔNG CẦN BIẾT CODE đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Tool thao tác nhiều hơn viết code. VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 25 Lessons
 • 60 hours
3,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Selenium WebDriver with Java Basic to Advanced

New inWebsite Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học Selenium Java này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Khoá học này dùng để testing tự động cho Website. Rất thích hợp cho người mới bắt đầu. VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 45 Lessons
 • 90 hours
4,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Mobile Testing Automation with Appium and Java

New inMobile Testing | Testing

4.4 (20)

Mobile apps automation for IOS and Android using Appium on Real Devices

 
 
 
 
VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 30 Lessons
 • 60 hours
4,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

API Automation Testing with REST Assured using Java

New inAPI Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khoá học API Automation Testing dành cho đối tượng ĐÃ BIẾT CODE Java. Sử dụng thư viện REST Assured hỗ trợ chạy test API automation kết hợp các thư viện bổ trợ khác hoàn thiện project. VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 20 Lessons
 • 40 hours
2,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Mobile Automation Testing build Framework with Appium

New inMobile Testing | Testing

4.4 (20)

Mobile Automation from basics to Framework level with real-time examples using Appium VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 20 Lessons
 • 45 giờ
3,000,000 VND Add to cart