Created by Anh Tester

Mobile Automation Testing with Appium and Java (DẠY CODE JAVA)

New inMobile Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học Mobile Automation Testing này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java và sẽ học code từ đầu tới automation với Appium đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với Selenium và TestNG Framework. VND

  • There are many variations of passages
  • Lorem Ipsum available
  • Suffered alteration in some form
  • 25 Lessons
  • 60 hours
4,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Mobile Automation Testing with Appium Java (KHÔNG DẠY CODE JAVA)

New inMobile Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học Mobile Automation Testing này nhằm hướng dẫn cho những bạn ĐÃ BIẾT code Java và sẽ học từ phần automation với Appium đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với Selenium và TestNG Framework. VND

  • There are many variations of passages
  • Lorem Ipsum available
  • Suffered alteration in some form
  • 20 Lessons
  • 50 hours
3,000,000 VND Add to cart