Created by Anh Tester

Fullstack API Testing with Manual and Automation (HỌC QUA VIDEO)

New inAPI Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học Fullstack API Testing with Manual and Automation Basic to Advanced này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới KHÔNG CẦN BIẾT CODE đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao, học từ Manual đến Automation. Sử dụng Postman và thư viện auto REST Assured để chạy automation test API. VND

  • There are many variations of passages
  • Lorem Ipsum available
  • Suffered alteration in some form
  • 50 Lessons
  • 80 hours
4,000,000 VND Add to cart