Created by Anh Tester

API Testing Automation Basic to Advanced

Sale inAPI Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học API Testing Automation này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với thư viện auto REST Assured để chạy automation test API. VND

  • There are many variations of passages
  • Lorem Ipsum available
  • Suffered alteration in some form
  • 30 Lessons
  • 60 hours
3,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

API Automation Testing with REST Assured using Java

New inAPI Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khoá học API Automation Testing dành cho đối tượng ĐÃ BIẾT CODE Java. Sử dụng thư viện REST Assured hỗ trợ chạy test API automation kết hợp các thư viện bổ trợ khác hoàn thiện project. VND

  • There are many variations of passages
  • Lorem Ipsum available
  • Suffered alteration in some form
  • 20 Lessons
  • 40 hours
2,000,000 VND Add to cart