Bạn sẽ học được gì ?

Yêu cầu

    • Đã biết Code Java phần Basic và OOP
    • Chuẩn bị máy tính và mạng tốt

Nội dung khóa học

Xin chào các bạn. Khóa học Desktop Automation Testing này nhằm hướng dẫn cho những bạn đã biết code Java và sẽ học phần automation với WinAppDriver đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với Java và TestNG Framework. ...

Danh sách bài học

Số bài học: 0 lectures Tổng thời lượng: 40 hours

Thông tin Giảng viên

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu