Bạn sẽ học được gì ?

 • Giới thiệu ngôn ngữ lập trình CSharp

 • Cài đặt Visual Studio vào máy tính để code CSharp

 • Hiểu được các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ lập trình: Biến, Toán tử, kiểu dữ liệu

 • Học về cấu trúc điều kiện IF Else, Switch Case

 • Biết cách xử lý chuỗi (hỗ trợ so sánh data test sau này)

 • Học cách bẫy lỗi với Try Catch

 • Hiểu về trạng thái Static trong CSharp

 • Hiểu và biết dùng Array, ArrayList, Set, Map trong bộ Collection

 • Cách đọc file cơ bản với JSON, TXT (dành cho API đọc file JSON)

 • Hiểu về Phạm vi truy cập, Object Class

 • Quan trọng nhất là phần CSharp OOP hướng đối tượng (sau này dành cho automation rất nhiều)

Yêu cầu

  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng tốt để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, Zalo, Telegram

Nội dung khóa học

Xin chào các bạn. Khóa học lập trình CSharp (C#) này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code và không có nền tảng IT sẽ học từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung khoá học này dùng để viết code testing tự động cho Website, Mobile, Desktop và API sau này. ...


Khóa học này dành cho:

 • Các bạn trái ngành không có nền tảng IT
 • Các bạn sinh viên mới ra trường hoặc chuẩn bị ra trường
 • Các bạn đang là Manual Tester để chuẩn bị học tiếp phần automation test
 • Các bạn Automation Tester muốn nâng cao về kĩ năng lập trình để hiểu rõ và sâu hơn để xây dựng project Automation Test chuyên nghiệp
 • Và mình nghĩ là bất kỳ ai đã có nền tảng IT đều có thể học được
 • ĐẶC BIỆT LÀ MUỐN LỰA CHỌN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# ĐỂ SAU NÀY LÀM VIỆC VỚI AUTOMATION TEST

Cách học Online:

 • Chuẩn bị Skype call trực tiếp (có record sau mỗi buổi)
 • Chuẩn bị Mạng ổn định và nơi học không ồn lắm để tương tác trực tiếp
 • Một tuần học 3 buổi và học trong tầm 1 tháng rưỡi (từ không biết gì đến biết viết code)
 • Tài liệu trao đổi nhanh trên Zalo group

Thông tin về Anh Tester:

 • Võ Thái An
 • Công việc chính: Software Quality Engineer tại Phamiliar Tech in USA
 • Kinh nghiệm: 5 năm làm automation test với Selenium, Appium, Katalon và các tool liên quan.
 • SĐT: 0939206009 (mobile/facebook/zalo)

Danh sách bài học

Số bài học: 0 lectures Tổng thời lượng: 20 hours

Thông tin Giảng viên

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu