What you'll learn?

  • Giúp bạn trở nên rành rọt, chuyên nghiệp hơn với Excel trong công việc
  • Các kiến thức mới với các hàm hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả
  • Dạy bạn cách ứng dụng trong công việc đúng lúc, phù hợp
  • Tạo ra các nền tảng mẫu sẵn cho về sau dùng lại thuận tiện

Requirements

    • Cài đặt Microsoft Excel 2010/ 2013/ 2016/ 2019/ Office 365
    • Có kiến thức nền về cách dùng máy tính

Description

Khóa học chuyển từ Excel cơ bản đến Excel nâng cao trong 10 giờ, sử dụng Microsoft Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, Excel 2019 ...

Lessons list

Total: 0 lectures Total hours: 10 hours

About the Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu