NỘI DUNG BÀI HỌC

Các tài nguyên cần thiết cho việc cài đặt môi trường Selenium Java cũng như các thư viện liên quan trong khóa học.

Tài nguyên gồm:

 1. selenium-server-standalone-3.141.59.jar
 2. testng-7.4.0.jar
 3. jdk-18.0.2.1_windows-x64_bin.exe
 4. jdk-17.0.4.1_windows-x64_bin.exe
 5. jdk-15.0.2_windows-x64_bin.exe
 6. jdk-11.0.16.1_windows-x64_bin.exe
 7. jdk-8u341-windows-x64_bin.exe
 8. monte-screen-recorder-0.7.7.jar
 9. ATUTestRecorder_2.1.zip
 10. webdrivermanager-4.4.3.zip chổ này cứ dùng bản mới nhất chứ đừng dùng bản 4.4.3 nữa (https://mvnrepository.com/artifact/io.github.bonigarcia/webdrivermanager)
 11. apache-maven-3.6.3.zip
 12. allure-2.14.0.zip

Cập nhật chromedriver.exe version phù hợp:
https://sites.google.com/chromium.org/driver/downloads

Tải Selenium Java trên MVN:
https://mvnrepository.com/artifact/org.seleniumhq.selenium/selenium-java

Link tải IntelliJ Community: (nhớ tải bản Community vì nó miễn phí)
https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows

 

Link tải Eclipse (cứ chơi bản mới nhất đi)

https://www.eclipse.org/downloads/

 

Website rèn luyện chạy auto test:

POS: https://saleserpnew.bdtask.com/saleserp_v9.8_demo/login

CRM: https://rise.fairsketch.com/signin

HRM: https://app.hrsale.com/

eCommerce CMS: https://demo.activeitzone.com/ecommerce/loginAnh Tester sẽ cập nhật thêm trong quá trình học đủ cho các bạn !!

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học