NỘI DUNG BÀI HỌC

Các tài nguyên cần thiết cho việc cài đặt môi trường Selenium Java cũng như các thư viện liên quan trong khóa học.

Tài nguyên gồm:

 1. selenium-server-standalone-3.141.59.jar
 2. testng-7.4.0.jar
 3. jdk-17.0.10_windows-x64_bin.exe
 4. jdk-11.0.20_windows-x64_bin.exe
 5. monte-screen-recorder-0.7.7.jar
 6. ATUTestRecorder_2.1.zip
 7. apache-maven-3.9.7.zip
 8. allure-2.29.0.zip
 9. Hướng dẫn cài đặt JDK trên MacOS
 10. ChipIntel-jdk-11.0.18_macos-x64_bin.dmg
 11. ChipM1M2-jdk-11.0.18_macos-aarch64_bin.dmg
 12. Command Setup JDK on Mac.txtTải về chromedriver.exe version phù hợp:
https://googlechromelabs.github.io/chrome-for-testing/#stable

Tải Selenium Java trên Maven Repository:
https://mvnrepository.com/artifact/org.seleniumhq.selenium/selenium-java

Link tải IntelliJ Community: (nhớ tải bản Community vì nó miễn phí)
https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows

(Kéo chuột xuống dưới mới thấy bản Community nhen)

 

Link tải Eclipse (cứ chơi bản mới nhất đi)

https://www.eclipse.org/downloads/

 

⭐️⭐️⭐️Website rèn luyện code auto test⭐️⭐️⭐️

POS: https://saleserpdemo.bdtask-demo.com/v10_demo/login

eCommerce CMS: https://demo.activeitzone.com/ecommerce/login

Demo Selenium: http://demo.seleniumeasy.com/

Orange HRM: https://opensource-demo.orangehrmlive.com/web/index.php/auth/login

Perfex CRM (Anh Tester): https://crm.anhtester.com/admin/authentication

RISE CRM (Anh Tester): https://rise.anhtester.com/signin

eCommerce CMS (Anh Tester): https://cms.anhtester.com/login

ERP và HRM (Anh Tester): https://hrm.anhtester.com/erp/loginAnh Tester sẽ cập nhật thêm trong quá trình học đủ cho các bạn !!

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học