NỘI DUNG BÀI HỌC

Các tài nguyên cần thiết cho việc cài đặt môi trường Selenium Java cũng như các thư viện liên quan trong khóa học.

Tài nguyên gồm:

 1. selenium-server-standalone-3.141.59.jar
 2. testng-7.4.0.jar
 3. jdk-8u341-windows-x64.exe
 4. jdk-11.0.18_windows-x64_bin.exe
 5. jdk-15.0.2_windows-x64_bin.exe
 6. jdk-17.0.4.1_windows-x64_bin.exe
 7. jdk-18.0.2.1_windows-x64_bin.exe
 8. jdk-11.0.18_windows-x64_bin.zip (giải nén dùng ngày)
 9. monte-screen-recorder-0.7.7.jar
 10. ATUTestRecorder_2.1.zip
 11. webdrivermanager-4.4.3.zip
 12. webdrivermanager-5.3.1.jar (nên sử dụng project Maven)
 13. apache-maven-3.6.3.zip
 14. apache-maven-3.9.1.zip
 15. allure-2.14.0.zip
 16. allure-2.20.1.zip
 17. allure-2.21.0.zip
 18. allure-2.22.1.zip
 19. Hướng dẫn cài đặt JDK trên MacOSCập nhật chromedriver.exe version phù hợp:
https://sites.google.com/chromium.org/driver/downloads

Tải Selenium Java trên MVN:
https://mvnrepository.com/artifact/org.seleniumhq.selenium/selenium-java

Link tải IntelliJ Community: (nhớ tải bản Community vì nó miễn phí)
https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows

 

Link tải Eclipse (cứ chơi bản mới nhất đi)

https://www.eclipse.org/downloads/

 

Website rèn luyện chạy auto test:

POS: https://saleserpnew.bdtask.com/saleserp_v9.8_demo/login

RISE CRM: https://rise.fairsketch.com/signin

HRM: https://app.hrsale.com/

eCommerce CMS: https://demo.activeitzone.com/ecommerce/login

Demo: http://demo.seleniumeasy.com/

OrangeHRM: https://opensource-demo.orangehrmlive.com/web/index.php/auth/login

Perfex CRM (Anh Tester): https://crm.anhtester.com/admin/authentication

eCommerce CMS (Anh Tester): https://cms.anhtester.com/loginAnh Tester sẽ cập nhật thêm trong quá trình học đủ cho các bạn !!

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học