Bạn sẽ học được gì ?

 • Code từ đầu với ngôn ngữ lập trình Java Basic
 • Học code sâu phần Java OOP
 • Cài đặt và sử dụng Maven project trên IntelliJ IDEA
 • Cài đặt và cấu hình Selenium với Java
 • Thao tác được hết các chức năng cần thiết của Selenium Webdriver
 • Học kĩ các cú pháp xác định Locators (xác định Element)
 • Sử dụng cơ chế Waits ổn định vào các hàm xử lý
 • Bố cục lại source code theo mô hình Page Object Model
 • Chạy test cases song song đa luồng
 • Tự động lưu lại Screenshot và Record video cùng Logs rõ ràng
 • Sử dụng Allure Report và Extent Report
 • Quản lý source code trên GitHub
 • Cách xây dựng và phát triển Framework cho cá nhân khi đi làm
 • Chia sẻ các vấn đề khi làm Automation Test trong thực tế ở các công ty công nghệ

Yêu cầu

  • Biết hoặc Không cần biết về code Java (dạy từ đầu)
  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng tốt để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: ZOOM, Zalo, Telegram
   

Nội dung khóa học

Xin chào các bạn. Khóa học Selenium Java này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Khoá học này dùng để kiểm thử tự động trên Website, rất thích hợp dành cho người mới bắt đầu. ...


Selenium Java Basic to Advanced | Anh Tester


Cách học Online:

 • Chuẩn bị ZOOM app để call trực tiếp (có record sau mỗi buổi)
 • Chuẩn bị Mạng ổn định và nơi học không ồn lắm để tương tác trực tiếp
 • Một tuần học 3 buổi và học trong tầm 6 tháng (từ không biết gì đến làm được việc)
 • Tài liệu trao đổi nhanh trên Zalo group
 • Sau khi kết thúc khóa An cấp chứng chỉ cho các bạn hoàn thành các yêu cầu của An gồm chuỗi bài học, bài tập và dự án auto test cuối khoá

 

Thông tin về Anh Tester:

 • Võ Thái An
 • Công việc chính: Software Quality Engineer tại Phamiliar Tech in USA
 • Kinh nghiệm: 5 năm làm automation test với Selenium, Appium, Katalon, Playwright và các tools khác.
 • SĐT: 0939206009 (phone/facebook/zalo)

 

Danh sách bài học

Số bài học: 40 lectures Tổng thời lượng: 90 hours

 • Variable (biến), kiểu dữ liệu (data type), toán tử, function/method (hàm/phương thức), IF Else, vòng lặp For, Mảng (Array), Collection (ArrayList, Set, Map,...)

 • Lesson Video 10 hours
 • Tải tài liệu của bài học

 • Package, Object (đối tượng), Class (lớp), Access modifier (phạm vi truy cập), tính kế thừa, đóng gói, đa hình, trừu tượng

 • Lesson Video 10 hours
 • Tải tài liệu của bài học

 • ✅ Cài đặt môi trường Maven cho Windows
  ✅ Cài đặt thư viện Selenium Webdriver vào IntelliJ IDEA với Maven project
  ✅ Cài đặt thư viện Selenium Webdriver vào Eclipse IDE
  ✅ Chạy code auto test đầu tiên với Selenium Java

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học

 • Để bắt đầu cho những bài học sau này về Selenium Webdriver. Bài này mình sẽ chỉ cách xác định Locator của element, phần rất quan trọng trước khi bước vào tìm hiểu những câu lệnh trong Selenium.

 • Lesson Video 5 hours
 • Tải tài liệu của bài học

 • WebElement được sử dụng trong tất cả các script, đơn giản vì lúc test web, chúng ta tương tác với các element trên trang web. Do đó, chúng ta phải nắm chắc những method của WebElement. Trong Selenium, những hành động đó không nhiều và sử dụng rất dễ.

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học

 • Annotation là tính năng giúp thêm thông tin vào một đối tượng. Nó có thể được dùng cho class, method, variable, và parameters. TestNG cung cấp rất nhiều loại annotation cho các mục đích khác nhau, trong đó có các annotation phục vụ cho mục đích: xử lý trước và sau method Test. Vì sao cần xử lý trước và sau Test:

  • Cần tạo môi trường trước khi thực hiện test.
  • Cần xóa hết các trạng thái sau khi thực hiện test hoặc cần phải thực hiện các hành động không liên quan đến method Test nhưng cần thiết như screenshot, delete session hoặc close connection…


  TestNG cung cấp 10 Annotation ở dạng Before và After và 1 Annotation dạng Test

  • @BeforeSuite/@AfterSuite
  • @BeforeTest/@AfterTest
  • @BeforeGroups/@AfterGroups
  • @BeforeClass/@AfterClass
  • @BeforeMethod/@AfterMethod
  • @Test

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học

 • Ở những bài trước thì mình đã dùng IF Else để verify kết quả một cách thủ công hơi lâu và dài dòng. Giờ đây tới TestNG thì chúng ta chỉ cần sử dụng các method như assertEquals(), assertTrue() chuyên dụng hơn, hay hơn và đây là cách dùng chuẩn xác nhất.
  Các method tiêu biểu bạn nào muốn xem full list thì xem ở link này.

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học

 • Selenium WebDriver cho phép bạn giao tiếp với các trình duyệt khác nhau để thực hiện các lệnh và xác nhận trên các phần tử DOM.

  Tuy nhiên, có những trường hợp mà các lệnh Webdriver thực tế sẽ không hoạt động hiệu quả như mong đợi. Đây là lúc JavaScriptExecutor xuất hiện bổ trợ cho chúng ta.

  Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về JavaScriptExecutor trong Selenium WebDriver. Cách khai báo, cách sử dụng JavaScriptExecutor trong Selenium. Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào việc triển khai và khám phá các hàm khác nhau trong JavascriptExecutor cùng với các ví dụ thực tế.


 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học

 • Page Factory là phần mở rộng của Page Object Model, nó giúp khởi tạo các đối tượng WebElement tối ưu hơn và giảm thiểu code ngắn gọn hơn.

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học

 • ✅ Thiết kế lại driver của project POM để chạy parallel execution
  ✅ Copy các class từ project bài 24 multi browser sang project mới
  ✅ Bài này học 2 buổi để rành cái driver truyền đi toàn hệ thống

 • Lesson Video 4 hours
 • Tải tài liệu của bài học

 • ✅ Listener trong TestNG là gì?
  ✅ Các loại Listeners trong TestNG
  ✅ ITestListener trong TestNG
  ✅ Cách riển khai ITestListener trong TestNG

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học

Thông tin Giảng viên

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu