Bạn sẽ học được gì ?

 • Biết API là gì và tại sao cần kiểm thử API


 • Hiểu về Client và Server với cơ chế HTTP


 • Biết REST là gì và REST API là gì


 • Sử dụng công cụ kiểm thử Postman

Yêu cầu

  • Không yêu cầu kinh nghiệm
  • Chuẩn bị máy tính và mạng tốt

Nội dung khóa học

Xin chào các bạn. Khóa học API Testing with Postman này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết kiểm thử API đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với công cụ Postman để thực hiện test API. ...

Danh sách bài học

Số bài học: 10 lectures Tổng thời lượng: 18 hours

 • ✅ API là gì?
  ✅ Ví dụ về cách API hoạt động
  ✅ Phạm vi hoạt động của API
  ✅ Các loại kiến trúc của API
  ✅ Điểm cuối API là gì và vì sao nó lại quan trọng?
  ✅ API Document là gì?
  ✅ Ứng dụng của API
  ✅ Tổng kết những điều cần nên biết về API
  ✅ Kiểm thử API là gì?
  ✅ Tại sao cần kiểm thử API?
  ✅ Lợi ích của kiểm thử API
  ✅ Một số phương pháp kiểm thử API phổ biến
  ✅ Một số công cụ kiểm thử API phổ biến

 • Lesson Video 2 hour
 • Tải tài liệu của bài học

 • ✅ REST API là gì?
  ✅ REST API hoạt động như thế nào?
  ✅ Yêu cầu từ client REST API chứa những gì?
  ✅ Phản hồi từ server REST API chứa những gì?
  ✅ CÁC LOẠI STATUS CODE

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học

 • ✅ HTTP Method
  ✅ Thực hành test với dự án
  ✅ Phân tích yêu cầu dựa vào mô tả và phân tích các trường hợp kiểm thử dựa vào body của request
  ✅ Thực hành test case cho API

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học

 • ✅ Giới thiệu Script Tests trong Postman
  ✅ Cú pháp để Assert giá trị trong Tests script
  ✅ Viết script để Assert giá trị trong Response

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học

 • ✅ Sử dụng Collections để thiết lập giá trị toàn cục, execute test case đồng loạt, chia sẻ bộ test cases
  ✅ Sử dụng Variables trong Script Assert response, dùng cho Path, dùng cho Body, dùng cho Authentication

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học

Thông tin Giảng viên

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu