Bạn sẽ học được gì ?

 • Cài đặt và sử dụng Cucumber Framework

 • Sử dụng TestNG Framework để kết hợp config chạy test cases

 • Sử dụng ngôn ngữ Gherkin để viết test case Tiếng Anh

 • Viết được code script dạng Gherkin để thực thi test cases tiếng Anh

 • Xây dựng mô hình code Page Object với Cucumber Framework

 • Thiết kế code trong Step Definitions

 • Chạy test cases song song

 • Xuất report với Cucumber Report

Yêu cầu

  • Đã có kiến thức Java basic, Java OOP, Selenium và TestNG
  • Khoá này chúng ta học sau khoá Selenium Java

Nội dung khóa học

Xin chào các bạn. Khóa học Cucumber TestNG này nhằm hướng dẫn nâng cao cho những bạn đã học khoá Selenium Java để viết code theo ngôn ngữ Gherkin đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao.

Khoá học Selenium WebDriver with Java Basic to Advanced ...

Danh sách bài học

Số bài học: 19 lectures Tổng thời lượng: 30 hours

 • ✅ Cài đặt thư viện Cucumber với Maven Project
  ✅ Cài đặt Cucumber và Gherkin Plugin trên IntelliJ IDEA
  ✅ Tạo Cucumber Feature File
  ✅ Create Cucumber Test Runner
  🔆 Kết quả chạy thử nghiệm

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học

 • ✅ Gherkin là gì?
  ✅ Kịch bản này phục vụ mục đích gì?
  ✅ Tại sao cần Gherkin?
  ✅ Cú pháp của Gherkin
  ✅ Ví dụ về Gherkin
  ✅ Các phương pháp sử dụng Gherkin tốt nhất
  ✅ Ưu nhược điểm của Gherkin

 • Lesson Video 2 hour
 • Tải tài liệu của bài học

 • ✅ Cách tạo và bố trí Feature File
  ✅ Cách generate Step Definitions từ Gherkin
  ✅ Cách Cucumber tìm kiếm các steps
  ✅ Cách chạy một feature file

 • Lesson Video 1 hour
 • Tải tài liệu của bài học

 • ✅ Tại sao phải chia sẻ Test Context (bối cảnh thử nghiệm)
  ✅ Pico Container là gì?
  ✅ Cách chia sẻ Test Context giữa các Step Definitions trong Cucumber bằng PicoContainer
  ✅ Chỉnh sửa Test Runner chạy Parallel Execution Scenario


 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học

Thông tin Giảng viên

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu