Bạn sẽ học được gì ?

 • Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java

 • Cài đặt môi trường JDK vào máy tính để code Java

 • Hiểu được các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ lập trình: Biến, Toán tử, kiểu dữ liệu

 • Học về cấu trúc điều kiện IF Else, Switch Case

 • Biết cách xử lý chuỗi (hỗ trợ so sánh data test sau này)

 • Học cách bẫy lỗi với Try Catch

 • Hiểu về trạng thái Static trong Java

 • Hiểu và biết dùng Array, ArrayList, Set, Map trong bộ Collection

 • Cách đọc file cơ bản với JSON, TXT, Properties (dành cho API đọc file JSON)

 • Hiểu về Phạm vi truy cập, Object Class

 • Quan trọng nhất là phần Java OOP hướng đối tượng (sau này dành cho automation rất nhiều)

Yêu cầu

  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng tốt để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, Zalo, Telegram

Nội dung khóa học

Xin chào các bạn. Khóa học lập trình Java này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code và không có nền tảng IT sẽ học từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung khoá học này dùng để làm nền tảng giúp Tester có thể viết code Java hỗ trợ Test Automation cho Website, Mobile, Desktop và API sau này ở những nội dung khoá học khác mà An có triển khai chỉ dạy phần Automation bỏ qua phần code Java cho nhanh và tiết kiệm chi phí. ...


Khóa học này dành cho:

 • Các bạn trái ngành không có nền tảng IT
 • Các bạn sinh viên mới ra trường hoặc chuẩn bị ra trường
 • Các bạn đang là Manual Tester để chuẩn bị học tiếp phần automation test
 • Các bạn Automation Tester muốn nâng cao về kĩ năng lập trình để hiểu rõ và sâu hơn để xây dựng project Automation Test chuyên nghiệp
 • Và mình nghĩ là bất kỳ ai đã có nền tảng IT đều có thể học được
 • Học 1 lần để sau này học các khoá Test Automation như Web, API, Mobile, Desktop và các công cụ automation khác đỡ tốn tiền
 • ĐẶC BIỆT LÀ MUỐN LỰA CHỌN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA ĐỂ SAU NÀY LÀM VIỆC VỚI AUTOMATION TEST

Cách học Online:

 • Chuẩn bị Skype call trực tiếp (có record sau mỗi buổi)
 • Chuẩn bị Mạng ổn định và nơi học không ồn lắm để tương tác trực tiếp
 • Một tuần học 3 buổi và học trong tầm 1 tháng rưỡi (từ không biết gì đến biết viết code)
 • Tài liệu trao đổi nhanh trên Zalo group

Thông tin về Anh Tester:

 • Võ Thái An
 • Công việc chính: Software Quality Engineer tại Phamiliar Tech in USA
 • Kinh nghiệm: 5 năm làm automation test với Selenium, Appium, Katalon và các tool liên quan.
 • SĐT: 0939206009 (mobile/facebook/zalo)

Danh sách bài học

Số bài học: 20 lectures Tổng thời lượng: 35 hours

 • ✳️ Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java
  ✳️ Ngôn ngữ Java với Automation Test tại Việt Nam
  ✳️ Các nội dung chính cần học dành cho Tester để làm Test Automation

 • Lesson Video 30 phút
 • Tải tài liệu của bài học

 • ✳️ Tìm hiểu Collection trong Java
  ✳️ Lưu trữ dữ liệu với kiểu Set
  ✳️ Lưu trữ dữ liệu với kiểu Map
  ✳️ Lưu trữ dữ liệu với kiểu ArrayList

 • Lesson Video 1 tiếng 30 phút
 • Tải tài liệu của bài học

 • ✳️ Thuộc tính là gì?
  ✳️ Phương thức là gì?
  ✳️ Ví dụ về khai báo phương thức
  ✳️ Gọi phương thức đã khai báo

 • Lesson Video 1 tiếng
 • Tải tài liệu của bài học

 • ✳️ Lớp là gì? Class trong Java
  ✳️ Đối tượng là gì? Object của một Class
  ✳️ Ví dụ khai báo đối tượng của một class và sử dụng

 • Lesson Video 1 tiếng 30 phút
 • Tải tài liệu của bài học

 • ✳️ Giới thiệu Java OOP hướng đối tượng (Object Oriented Programing)
  ✳️ Tính Kế thừa trong Java (Inheritance)
  ✳️ Tính Đóng gói trong Java (Encapsulation)

 • Lesson Video 1 tiếng 30 phút
 • Tải tài liệu của bài học

Thông tin Giảng viên

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu