Bạn sẽ học được gì ?

 • Code cơ bản với ngôn ngữ lập trình Java
 • Cài đặt Appium với Maven project
 • Thao tác được hết các chức năng cơ bản của Appium và Selenium
 • Bố cục lại source code theo mô hình Page Object Model
 • Chạy test cases song song đa luồng
 • Tự động lưu lại Screenshot và Record video cùng Logs rõ ràng
 • Sử dụng Allure Report và Extent Report
 • Quản lý được source code trên Github và Gitlab
 • Cách xây dựng và phát triển Framework cho cá nhân khi đi làm
 • Chia sẻ các vấn đề khi làm Automation Test trong thực tế ở các công ty công nghệ

Yêu cầu

  • Biết hoặc Không cần biết về code Java
  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng tốt để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, Zalo, Ultraviewer/Anydesk (remote control)

Nội dung khóa học

Xin chào các bạn. Khóa học Mobile Automation Testing này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java và sẽ học code từ đầu tới automation với Appium đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với Selenium và TestNG Framework. ...

Danh sách bài học

Số bài học: 0 lectures Tổng thời lượng: 60 hours

Thông tin Giảng viên

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu