Bạn sẽ học được gì ?

 • Code cơ bản với ngôn ngữ lập trình C#
 • Cài đặt và cấu hình Selenium với C#
 • Thao tác được hết các chức năng cơ bản của Selenium Webdriver
 • Bố cục lại source code theo mô hình Page Object

Yêu cầu

  • Biết hoặc không biết về C#
  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, Zalo

Nội dung khóa học

Xin chào các bạn. Khóa học Selenium C# này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code C# đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao ...


Selenium C# Tutorial

(Võ Thái An)

 1. C# basic: kiểu dữ liệu, toán tử, function (hàm), variable (biến), object (đối tượng), class (lớp) (2 buổi + cài đặt Visual Studio  IDE)
 2. C# OOP (Object-Oriented Programming): access modifier (phạm vi truy cập), kế thừa, hàm For, If-else (2 buổi)
 3. Giới thiệu và cài đặt môi trường Selenium với C#(chromedriver, cài add-on Chropath, SelectorsHub trên Chrome) và chạy code auto đầu tiên với Visual Studio IDE
 4. Cài đặt và sử dụng NUnit (1 buổi thêm phần 4)
 5. Cách xác định Element trên website bằng Css Selector, Xpath và Attribute (Id, Name…) (1 buổi)
 6. Sử dụng các hàm của Selenium: Click, Sendkeys, getText, getAttribute, isEnabled, isDisplayed, navigate, maximize,… (1 buổi)
 7. Cách xử lý Dropdown, Radio, Checkbox (1 buổi)
 8. Thực hành (1 buổi)
 9. Cách dùng method Assert do NUnit cung cấp
 10. Các ghi chú (Annotation) trong NUnit (1 buổi)
 11. Xử lý hành động với Actions class (1 buổi cả phần 10)
 12. Cách xử lý Alert, iframes, Popup Window (2 buổi)
 13. Cách dùng Javascript Executor để hành động (1 buổi)
 14. Cách sử dụng Wait trong Selenium (1 buổi)
 15. Thực hành (1 buổi)
 16. Refractor project (cấu trúc code) bằng POM (Page Object Model) (3 buổi)
 17. Sử dụng Page Factory trong POM (1 buổi)
 18. Tạo liên kết giữa các pages và xây dựng Navigation (1 buổi)
 19. Thực hành viết các hàm xử lý sẵn đơn giản để dùng lại (1 buổi)
 20. Thực hành viết các hàm xử lý sẵn nâng cao để dùng lại (1 buổi)
 21. Đọc File Excel để lấy data test (1 buổi)
 22. Chụp screenshot và record video sau khi run test trong selenium webdriver (1 buổi)
 23. Sử dụng Specflow viết Gherkin thiết kế Test Case (1 buổi)
 24. Cách Generate code từ Gherkin (2 buổi)
 25. Cách đẩy code lên Github với Tortoisegit (1 buổi)

 

Cách học Online:

 • Chuẩn bị Skype call trực tiếp (có record sau mỗi buổi)
 • Chuẩn bị Mạng và nơi học không ồn lắm để tương tác trực tiếp
 • Một tuần học 2 đến 3 buổi và học trong tầm 2-3 tháng (đến khi nào làm được việc)
 • Tài liệu trao đổi nhanh trên Zalo group
 • Sau khi kết thúc khóa An chỉ thêm sử dụng Katalon Tool cơ bản chạy nhanh auto, gửi tặng tài liệu Automation Mobile.

 

Thông tin về An:

 • Võ Thái An
 • Công việc chính: Software Tester tại Phamiliar Tech in USA
 • Kinh nghiệm: hơn 3 năm làm automation testing với selenium và các tool liên quan.
 • SĐT: 0939206009 (mobile/facebook/zalo)

 

Danh sách bài học

Số bài học: 14 lectures Tổng thời lượng: 50 hours

 • C# là một ngôn ngữ lập trình đơn giản, hiện đại, mục đích tổng quát, hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft bên trong phần khởi đầu .NET của họ, được phát triển chủ yếu bởi Anders Hejlsberg, một kiến trúc sư phần mềm nổi tiếng với các sản phẩm Turbo Pascal, Delphi, J++, WFC. Loạt bài hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản về lập trình C# qua các khái niệm từ cơ bản đến nâng cao liên quan tới ngôn ngữ lập trình C#.

  Được xây dựng dựa trên nền tảng của 2 ngôn ngữ lập trình đó là C++ và Java. Do đó C# được miêu tả là ngôn ngữ có sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.


 • Lesson Video 4 hours
 • Tải tài liệu của bài học 1

 • Trong bài này chúng ta sẽ học cách cài đặt cũng như cách sử dụng Selenium trong C# cùng với môi trường thực thi trên Visual Studio IDE. Chúng ta sẽ dùng NUnit Framework cho bước đầu chạy auto test cơ bản với Selenium WebDriver.

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học 4

 • Để bắt đầu cho những bài học sau này về Selenium Webdriver. Bài này mình sẽ chỉ cách xác định Locator của element, phần rất quan trọng trước khi bước vào tìm hiểu những câu lệnh trong Selenium.

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học 5

Thông tin Giảng viên

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu