What you'll learn?

 • Code cơ bản với ngôn ngữ lập trình C#
 • Cài đặt và cấu hình Selenium với C#
 • Thao tác được hết các chức năng cơ bản của Selenium Webdriver
 • Bố cục lại source code theo mô hình Page Object

Requirements

  • Biết hoặc không biết về C#
  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, Zalo

Description

Xin chào các bạn. Khóa học Selenium C# này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code C# đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao ...


Selenium C# Tutorial

(Võ Thái An)

 1. C# basic: kiểu dữ liệu, toán tử, function (hàm), variable (biến), object (đối tượng), class (lớp) (2 buổi + cài đặt Visual Studio  IDE)
 2. C# OOP (Object-Oriented Programming): access modifier (phạm vi truy cập), kế thừa, hàm For, If-else (2 buổi)
 3. Giới thiệu Selenium Webdriver
 4. Cài đặt môi trường Selenium với C#(chromedriver, cài add-on Chropath, SelectorsHub trên Chrome) và chạy code auto đầu tiên với Visual Studio IDE (1 buổi phần 3+4)
 5. Cài đặt và sử dụng NUnit (1 buổi thêm phần 4)
 6. Cách xác định Element trên website bằng Css Selector, Xpath và Attribute (Id, Name…) (1 buổi)
 7. Sử dụng các hàm của Selenium: Click, Sendkeys, getText, getAttribute, isEnabled, isDisplayed, navigate, maximize,… (1 buổi)
 8. Cách xử lý Dropdown, Radio, Checkbox (1 buổi)
 9. Thực hành (2 buổi)
 10. Cách dùng method Assert, Thead Sleep do NUnit cung cấp
 11. Xử lý User interactions dùng Actions class (1 buổi cả phần 10)
 12. Cách xử lý Popup, Alert, iframes, Window handle (1 buổi)
 13. Thực hành (1 buổi)
 14. Cách dùng Javascript Executor để hành động (1 buổi)
 15. Các loại Wait trong Selenium (1 buổi)
 16. Thực hành (1 buổi)
 17. Refractor project (cấu trúc code) bằng POM (Page Object Model) (3 buổi)
 18. Sử dụng Page Factory trong POM (1 buổi)
 19. Tạo liên kết giữa các pages và xây dựng Navigation (1 buổi)
 20. Thực hành viết các hàm xử lý sẵn đơn giản để dùng lại (1 buổi)
 21. Thực hành viết các hàm xử lý sẵn nâng cao để dùng lại (1 buổi)
 22. Cách dùng CSS Selector để lấy Element phức tạp (1 buổi)
 23. Đọc File Excel để lấy data test (1 buổi)
 24. Chụp screenshot và record video sau khi run test trong selenium webdriver (1 buổi)
 25. Sử dụng Specflow làm Gherkin thiết kế Test Case (1 buổi)
 26. Cách Generate code từ Gherkin (2 buổi)
 27. Cách đẩy code lên Github với Tortoisegit (1 buổi)

 

Cách học Online:

 • Chuẩn bị Skype call trực tiếp (có record sau mỗi buổi)
 • Chuẩn bị Mạng và nơi học không ồn lắm để tương tác trực tiếp
 • Một tuần học 2 đến 3 buổi và học trong tầm 2-3 tháng (đến khi nào làm được việc)
 • Tài liệu trao đổi nhanh trên Zalo group
 • Sau khi kết thúc khóa An chỉ thêm sử dụng Katalon Tool cơ bản chạy nhanh auto, gửi tặng tài liệu Automation Mobile.

 

Thông tin về An:

 • Võ Thái An
 • Công việc chính: Software Tester tại Phamiliar Tech in USA
 • Kinh nghiệm: hơn 3 năm làm automation testing với selenium và các tool liên quan.
 • SĐT: 0939206009 (mobile/facebook/zalo)

 

Lessons list

Total: 14 lectures Total hours: 50 hours

About the Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu