Bạn sẽ học được gì ?

 • Code cơ bản với ngôn ngữ lập trình Java
 • Cài đặt và cấu hình Selenium với Java
 • Thao tác được hết các chức năng cơ bản của Selenium Webdriver
 • Bố cục lại source code theo mô hình Page Object
 • Chạy auto với Gherkin biểu diễn testcase ngôn ngữ tự nhiên
 • Tự động lưu lại Screenshot và Record video cho công việc testing

Yêu cầu

  • Biết hoặc Không cần biết về code Java
  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, IntelliJ IDE (community)
   

Nội dung khóa học

Xin chào các bạn. Khóa học Selenium Java này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. ...

Selenium Java Anh Tester

(Võ Thái An)

  1. [Selenium Java] TÀI NGUYÊN CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG
  2. [Selenium Java] Bài 1: Java basic
  3. [Selenium Java] Bài 2: Java OOP
  4. [Selenium Java] Bài 3: Giới thiệu Selenium Webdriver
  5. [Selenium Java] Bài 4: Cài đặt môi trường Selenium với Java
  6. [Selenium Java] Bài 5: Cách xác định Locators của Element trên website
  7. [Selenium Java] Bài 6: Sử dụng các hàm cơ bản của WebElement
  8. [Selenium Java] Bài 7: Sử dụng các hàm cơ bản của WebDriver
  9. [Selenium Java] Bài 8: Cách xử lý Dropdown, Radio, Checkbox
  10. [Selenium Java] Bài 9: Cài đặt và sử dụng TestNG Framework
  11. [Selenium Java] Bài 10: Cách sử dụng chú thích (Annotation) trong TestNG
  12. [Selenium Java] Bài 11: Những method Assert do TestNG cung cấp
  13. [Selenium Java] Bài 12: Xử lý hành động với Actions class Robot class
  14. [Selenium Java] Bài 13: Cách xử lý Alert, Popup Window và iFrame
  15. [Selenium Java] Bài 14: Cách dùng Javascript Executor để hành động
  16. [Selenium Java] Bài 15: Cách dùng Wait trong Selenium Java
  17. [Selenium Java] Bài 16: Thực hành trên hệ thống HRM System
  18. [Selenium Java] Bài 17: Cấu trúc code theo Page Object Model (POM)
  19. [Selenium Java] Bài 18: Sử dụng Page Factory trong POM
  20. [Selenium Java] Bài 19: Tạo liên kết giữa các Page trong POM
  21. [Selenium Java] Bài 20: Cài đặt và sử dụng Maven project
  22. [Selenium Java] Bài 21: Thực hành Page Object Model
  23. [Selenium Java] Bài 22: Thực hành viết hàm xử lý chung cơ bản để dùng lại
  24. [Selenium Java] Bài 23: Thực hành viết hàm xử lý chung nâng cao để dùng lại
  25. [Selenium Java] Bài 24: Khởi chạy Browser tùy chọn (multi browser)
  26. [Selenium Java] Bài 25: Kiểm tra giá trị khi tìm kiếm trong table
  27. [Selenium Java] Bài 26: Đọc File Excel để lấy data test
  28. [Selenium Java] Bài 27: Đọc data test từ Properties file trong Selenium Java
  29. [Selenium Java] Bài 28: Chụp screenshot và record video sau khi run Test Case
  30. [Selenium Java] Bài 29: Sử dụng ITestListener trong TestNG Listeners
  31. [Selenium Java] Bài 30: Sử dụng Log4j để ghi Log vào file trong Selenium Java
  32. [Selenium Java] Bài 31: Cài đặt và sử dụng Extent Report Allure Report
  33. [Selenium Java] Bài 32: Cài đặt Cucumber TestNG để viết test case Gherkin
  34. [Selenium Java] Bài 33: Viết test case dạng Gherkin với Cucumber TestNG
  35. [Selenium Java] Bài 34: Quản lý source code Selenium Java trên Github/Gitlab
  36. ...hơn nữa...

 

Cách học Online:

  • Chuẩn bị Skype call trực tiếp (có record sau mỗi buổi)
  • Chuẩn bị Mạng và nơi học không ồn lắm để tương tác trực tiếp
  • Một tuần học 2 đến 3 buổi và học trong tầm 3 tháng hoặc hơn (đến khi nào làm được việc)
  • Tài liệu trao đổi nhanh trên Zalo group
  • Sau khi kết thúc khóa An chỉ thêm sử dụng Katalon Tool cơ bản chạy nhanh auto, gửi tặng tài liệu Automation Mobile.

 

Thông tin về An:

  • Võ Thái An
  • Công việc chính: Software Tester tại Phamiliar Tech in USA
  • Kinh nghiệm: hơn 3 năm làm automation testing với selenium và các tool liên quan.
  • SĐT: 0939206009 (mobile/facebook/zalo)

 

Danh sách bài học

Số bài học: 38 lectures Tổng thời lượng: 65 hours

 • Để bắt đầu cho những bài học sau này về Selenium Webdriver. Bài này mình sẽ chỉ cách xác định Locator của element, phần rất quan trọng trước khi bước vào tìm hiểu những câu lệnh trong Selenium.

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học 5

 • WebElement được sử dụng trong tất cả các script, đơn giản vì lúc test web, chúng ta tương tác với các element trên trang web. Do đó, chúng ta phải nắm chắc những method của WebElement. Trong Selenium, những hành động đó không nhiều và sử dụng rất dễ.

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học 6

 • Annotation là tính năng giúp add thêm thông tin vào 1 object. Nó có thể được dùng cho class, method, variable, và parameters. TestNG cung cấp rất nhiều loại annotation cho các mục đích khác nhau, trong đó có các annotation phục vụ cho mục đích: xử lý trước và sau method Test. Vì sao cần xử lý trước và sau Test:

  • Cần tạo môi trường trước khi thực hiện test.
  • Cần xóa hết các trạng thái sau khi thực hiện test hoặc cần phải thực hiện các hành động không liên quan đến method Test nhưng cần thiết như screenshot, delete session hoặc close connection…

  TestNG cung cấp 5 annotation ở dạng Before/After và 1 annotation dạng Test

  • @BeforeSuite/@AfterSuite
  • @BeforeTest/@AfterTest
  • @BeforeGroups/@AfterGroups
  • @BeforeClass/@AfterClass
  • @BeforeMethod/@AfterMethod

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học 10

 • Trong những bài trước, mình đã IF Else để verify kết quả một cách thủ công hơi lâu và dài dòng. Giờ đây tới TestNG thì chúng ta chỉ cần sử dụng 1 method là assertEquals() hay assertTrue(). Trong bài này mình sẽ giới thiệu thêm các method assert khác. Đây là các method tiêu biểu, bạn nào muốn xem full list thì xem ở link này.

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học 11

 • Selenium WebDriver cho phép bạn giao tiếp với các trình duyệt khác nhau để thực hiện các lệnh và xác nhận trên các phần tử DOM.

  Tuy nhiên, có những trường hợp mà các lệnh Webdriver thực tế sẽ không hoạt động hiệu quả như mong đợi. Đây là lúc JavaScriptExecutor xuất hiện bổ trợ cho chúng ta.

  Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về JavaScriptExecutor trong Selenium WebDriver. Cách khai báo, cách sử dụng JavaScriptExecutor trong Selenium. Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào việc triển khai và khám phá các hàm khác nhau trong JavascriptExecutor cùng với các ví dụ thực tế.


 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học 14

 • Page Factory là phần mở rộng của Page Object Model, nó giúp khởi tạo các đối tượng WebElement tối ưu hơn và giảm thiểu code ngắn gọn hơn.

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học 18

Thông tin Giảng viên

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu