What you'll learn?

 • Làm quen với Katalon Studio từ đầu cơ bản
 • Kiểm thử tự động Website với Katalon Studio
 • Cách xử lý các tình huống thử nghiệm khác nhau với Katalon Studio
 • Cách lấy Xpath của element và bố trí Object
 • BDD - Viết Gherkin phát triển theo hướng hành vi
 • Tạo Test Suite và thực thi chúng theo trình tự / song song
 • Tích hợp với Hệ thống quản lý source code (Git)
 • Tích hợp quản lý Report và chạy tự động theo lịch (Run Schedule)

Requirements

  • Biết hoặc không cần biết về Code
  • Chuẩn bị máy tính và mạng tốt

Description

Xin chào các bạn. Khóa học Website Automation với Katalon này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới biết ít code hoặc KHÔNG CẦN BIẾT CODE đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Tool thao tác nhiều hơn viết code. ...


NỘI DUNG KHÓA HỌC


 1. Giới thiệu và Cài đặt Katalon Studio (1 buổi)
 2. Cách xác định Locators của Element trên website (1 buổi)
 3. Sử dụng Spy Tool trong Katalon Studio (1 buổi)
 4. Sử dụng Record Tool trong Katalon Studio và chạy Test Case đầu tiên (1 buổi)
 5. Cấu trúc Object Repository trong Katalon Studio (1 buổi)
 6. Sử dụng các hàm xử lý với Website trong Katalon (2 buổi)
  - Handle: Textbox, Dropdown, Radio button, Checkbox
  - Handle: Alert, Popup, Modal, Authentication
  - Handle: Frame, iFrame, Mouse Action, Keyboard Action
  - Handle: Waits
  - Setup: Take screenshot, Smart wait
 7. Thực hành rèn luyện chạy Test Case (Login, Update Profile, Add Data...Hệ thống thực) (2 buổi)
 8. Java basic: kiểu dữ liệu, toán tử, function (hàm), variable (biến), object (đối tượng), class (lớp) (2 buổi)
 9. Java OOP (Hướng đối tượng): access modifier (phạm vi truy cập), kế thừa, hàm For, If-else (2 buổi)
 10. Custom Keyword trong Katalon (code Java) (1 buổi)
 11. Thực hành viết Custom Keyword (1 buổi)
 12. Sử dụng Variables và Profiles (1 buổi)
 13. Test Suite, Test Suite Collection and Reports (1 buổi)
 14. Tạo Test Suite cho các Test Case (1 buổi)
 15. Tạo data test với Excel file (1 buổi)
 16. Cách dùng Test Listeners (1 buổi)
 17. Sử dụng Cucumber để viết Gherkin cho test case (1 buổi)
 18. Thực hành viết Gherkin, chia sẻ tool convert Gherkin sang Function trong Steps file (1 buổi)
 19. Cách sử dụng TestOps and Katalon Analytics (1 buổi)
 20. CI/CD với Jenkins và Katalon Studio Project (1 buổi)
 21. Quản lý source code trên Github/Gitlab (1 buổi)

Giới thiệu thêm cho các bạn các tool bổ trợ khác để làm auto nhanh hơn.

=> Support trọn đời luôn


Cách học Online:

 • Chuẩn bị Skype call trực tiếp (có record sau mỗi buổi)
 • Chuẩn bị Mạng và nơi học không ồn lắm để tương tác trực tiếp
 • Một tuần học 2 đến 3 buổi và học trong tầm 3 tháng (đến khi nào làm được việc)
 • Tài liệu trao đổi nhanh trên Zalo group
 • Sau khi kết thúc khóa An chỉ thêm các công cụ hỗ trợ chạy nhanh auto.

 

Thông tin về An:

 • Võ Thái An
 • Công việc chính: Software Tester tại Phamiliar Tech in USA
 • Kinh nghiệm: hơn 3 năm làm automation testing với selenium và các tool liên quan.
 • SĐT: 0939206009 (mobile/facebook/zalo)

Lessons list

Total: 4 lectures Total hours: 50 Hours

About the Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu