Created by Anh Tester

Website Testing With Katalon Basic To Advanced

New inWebsite Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Website Automation với Katalon này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới biết ít code hoặc KHÔNG CẦN BIẾT CODE đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Tool thao tác nhiều hơn viết code.

  • Biết hoặc không cần biết về Code
  • Chuẩn bị máy tính và mạng tốt
 • 25 Lessons
 • 50 Hours
3,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Selenium WebDriver with C# Basic to Advanced

New inWebsite Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Selenium C# này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code C# đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao

  • Biết hoặc không biết về C#
  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, Zalo
 • 25 Lessons
 • 50 hours
3,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Selenium WebDriver with Java Basic to Advanced

New inWebsite Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Selenium Java này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao.

  • Biết hoặc Không cần biết về code Java
  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, IntelliJ IDE hoặc Eclipse IDE
   
 • 30 Lessons
 • 60 hours
3,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Tin học ứng dụng VTA

New inTin học Văn phòng

5.0 (30)

Khóa học Online Tin học ứng dụng dành cho sinh viên thi tại trường Đại học Đồng Tháp - Võ Thái An

 

  • Máy tính cá nhân
  • Có hiểu biết sơ về máy tính biết tắt mở click chuột.
  • Đã cài phần mềm Skype vào máy
  • Đã cài phần mềm Zalo PC vào máy
  • Đã cài phần mềm Teamviewer vào máy

   
 • 12 Lessons
 • 30 Hours
300,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Trình bày PowerPoint từ cơ bản đến nâng cao

New inTin học Văn phòng

5.0 (30)

Học Microsoft PowerPoint từ sơ cấp đến chuyên nghiệp và thiết kế trang trình bày chuyên nghiệp với hình ảnh động hấp dẫn.

  • Cài đặt PowerPoint 2010/ 2013/ 2016/ 2019 /Office 365 for Windows Users
  • Có kiến thức cơ bản về đánh máy, click chuột
   
   
   
   
 • 10 Lessons
 • 10 hours
200,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Microsoft Excel từ cơ bản đến nâng cao

Free inTin học Văn phòng

5.0 (30)

Khóa học chuyển từ Excel cơ bản đến Excel nâng cao trong 10 giờ, sử dụng Microsoft Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, Excel 2019

  • Cài đặt Microsoft Excel 2010/ 2013/ 2016/ 2019/ Office 365
  • Có kiến thức nền về cách dùng máy tính
 • 10 Lessons
 • 10 hours
200,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Robot Framework Test Automation - Level 2

Sale inDesktop Testing

5.0 (30)

Intermediate & advanced enterprise test automation using Robot Framework

  • Have access to a Windows, Linux, or Mac computer & Internet
  • Have a basic understanding of the Robot Framework platform
  • Have a basic understanding of Robot Framework scripting
 • 14 Lessons
 • 28 hours
1,200,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Robot Framework Test Automation - Level 1

New inDesktop Testing

5.0 (30)

Fastest & easiest way to do Selenium test automation! Mobile test automation, API test automation, and database too.

  • This course assumes you have a software testing background and you know how to create a manual test case (containing a verification) as a basis for your automated tests.
  • No previous programming or Selenium Webdriver or test automation experience is necessary
 • 25 Lessons
 • 50 hours
2,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Learning Path: Automation with Ansible, Puppet, and Salt

Free inDesktop Testing

5.0 (30)

Use popular automation tools for a scalable, reliable, and secure IT environment.

  • Basic idea of system administration and Linux systems
  • Workstation with Vagrant and VirtualBox installed
 • 20 Lessons
 • 45 hours
1,500,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Automated Testing using Coded UI with Visual Studio 2017

Sale inDesktop Testing

5.0 (30)

Automated Testing of Desktop & Web application using Coded UI with bonus Mobile App Test Automation using Xamarin

  All should need to know is What is Test Automation and What is the benefits of implementing Test Automation over manual testing.
 • 15 Lessons
 • 30 hours
1,500,000 VND Add to cart