Created by Anh Tester

API Automation Testing with REST Assured using Java (HỌC ONLINE)

New inAPI Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khoá học API Automation Testing dành cho đối tượng ĐÃ BIẾT CODE Java, nên An không dạy code Java từ đầu nữa mà sẽ cần gì thì chỉ đó. Cái chính là sử dụng thư viện REST Assured hỗ trợ test API automation kết hợp các thư viện bổ trợ khác để hoàn thiện project.

  • Đã có kiến thức Java basic và OOP (An có dạy qua video riêng)
  • Khoá này chúng ta học Online hoặc học qua Video Record có sẵn (tuỳ bạn lựa chọn)
 • 22 Lessons
 • 40 hours
3,000,000 VND Đăng ký ngay

Created by Anh Tester

Mobile Automation Testing with Appium Java (KHÔNG DẠY CODE JAVA)

New inMobile Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Mobile Automation Testing này nhằm hướng dẫn cho những bạn ĐÃ BIẾT code Java và sẽ học từ phần automation với Appium đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với Selenium và TestNG Framework.

  • Đã biết code Java mức độ Basic và OOP
  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng tốt để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, Zalo, Ultraviewer/Anydesk (remote control)
 • 20 Lessons
 • 50 hours
3,000,000 VND Đăng ký ngay